svse

Välkommen till våra frågor och svar

Företagsinformation - Användarvillkor

LeGuide.com Group
12 Rue Godot de Mauroy br />75009 Paris - Frankrike
Tel : + 33 1 75 44 56 00 - Fax : +33 1 75 44 56 02

LeGuide.com Group är ett aktiebolag med ett kapital på 1 803 694 €. Handelsregisternummer : B 425 085 875 - Siret : 425 085 875 000 69 - APE : 6312Z

Europeiskt momsnummer : FR 92 425085875

Följande villkor och regler styr användningen av LeGuide.com Groups webbplatser. Genom att använda denna webbtjänst godkänner du LeGuide.com Groups villkor och regler. LeGuide.com Group. förbehåller sig rätten att ändra villkoren och reglerna utan varsel.


Upphovsrätt

Prisvis.se och Valomak.se är webbplatser som tillhör företaget LeGuide.com Group.

Allt innehåll på webbplatserna (grafik, bilder, texter, logotyper, GIFS, ikoner och formgivning) är LeGuide.com Groups egendom, förutom varumärken eller logotyper som tillhör andra partnerföretag eller e-butiker.

All kopiering, spridning, modifiering, överföring eller publicering av dessa komponenter är förbjuden utan skriftlig överenskommelse från företaget LeGuide.com Group.

Om du har några frågor om tillstånd eller om något annat, var vänlig kontakta oss via e-post.


Personliga uppgifter

Enligt den franska lagen 78-17 om datateknik, filer och självständighet, som trädde i kraft den 6 januari 1978 har webbplatsen deklarerats för La CNIL (http://www.cnil.fr) i LeGuide.com Groups namn.
Internetanvändaren har således rätt att komma åt, rätta, ändra eller ta bort sina personliga uppifter. Detta kan du göra via Posten till LeGuide.com Group. 12 Rue Godot de Mauroy - 75009 Paris - eller via e-post. Personliga uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.


Cookies

Prisvis.se och Valomak.se innehåller så kallade cookies för vissa funktioner som exempelvis affischering och statistik. Cookies är små filer som lagras i din hårddisk för att spara navigeringsuppgifter.

Ansvarsbegränsning
Prisvis.se och Valomak.se innehåller uppgifter som med jämna mellanrum uppdateras men webbplatsen ansvarar inte för om någon information är felaktig eller ofullständig.

LeGuide.com Groups prisjämförelsetjänst söker information bland utvalda partnerwebbplatser. LeGuide.com Group garanterar dock inte att jämförelsen omfattar alla svenska e-butiker eller alla webbplatser som är listade på LeGuide.com Groups webbplatser.

LeGuide.com Group ansvarar ej för kvaliteten av produkter eller tjänster som presenteras på LeGuide.com Groups webbplatser.

Företaget LeGuide.com Group ansvarar ej för direkta eller indirekta skador som kan uppstå vid användning av uppgifter, produkter eller tjänster (i synnerhet inte eventuella problem i samband medett köp på en återförsäljares webbplats som listas av LeGuide.com Group).

Dessa villkor regleras av fransk lag och eventuella tvister handläggs av den domstol som LeGuide.com Groups huvudskontor lyder under.